Giỏ hàng

Cô Nguyễn thị Bích liên 55 tuổi

Sau 1 tháng sử dụng B-romin tôi đã giảm được các triệu chứng tê bì chân tay và chuột rút do giãn tĩnh mạch gây ra.Sau 1 tháng sử dụng B-romin tôi đã giảm được các triệu chứng tê bì chân tay và chuột rút do giãn tĩnh mạch gây ra.