Giỏ hàng

Nguyễn thị xuân 67 tuổi

Ban đầu tôi cũng không tin tưởng lắm. Nhưng thật không ngờ sản phẩm này rất hiệu quả. Tôi đã dùng B-romin tĩnh mạch tôi đã giảm hẳn 1 vết ở chân rồi.

Ban đầu tôi cũng không tin tưởng lắm. Nhưng thật không ngờ sản phẩm này rất hiệu quả. Tôi đã dùng B-romin tĩnh mạch tôi đã giảm hẳn 1 vết ở chân rồi.